הרשמה לבחינה

הרשמה לבחינה העברית העולמית – תשפ”ה | 2024 – 2025

עלות ההרשמה לבחינה  – $325 לכל תלמיד (כולל קבלת גיליון ציונים רשמי עם נקודות זכות)

 

צרו איתנו קשר לקראת מועדי הבחינה באביב תשפ”ה – מאי 2025!

ההרשמה דרך מייל עם צוות הבחינה    Hebrew@lookstein.org