הבחינה

מבנה הבחינה ותכניה  

בבחינה העברית העולמית שני חלקים:

חלק א’ |  ספרות עברית: יצירות נבחרות בתנ”ך ובספרות עברית

  • קריאה של כ-25 טקסטים מארון הספרים העברי (חובה)
  • למידת יצירות נוספות כבחירה (רשות)
  • רשימת נושאים לבחינה PDF להורדה (קריאת חובה ורשות – מעודכן תשפ”ד / 2023-24)

חלק ב’  |  שפה ולשון עברית: כתיבת חיבור, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע והנצפה

  • חיבור בעברית על נושא מסוים (מתוך מספר נושאים לבחירה).
  • הבנת הנקרא: התמודדות עם קטע בלתי מוכר בעברית.
  • הבנת הנשמע: התמודדות עם טקסט קולי-חזותי בעברית.

בחינת הסיום מתקיימת באמצעות מערכת דיגיטלית, המאפשרת לגשת לבחינה מכל אזור ומקום, בשני מועדים. (הקלדה בעברית איננה דרישה להגשה לבחינה.)

עלות ההרשמה לבחינה – $325 לכל תלמיד (כולל קבלת גיליון ציונים רשמי עם נקודות זכות)

הרשמה דרך המייל

HEBREW@LOOKSTEIN.ORG